Uděláme to, jak potřebujete:

Vy povídáte, já píšu

Poslouchám, co mi vyprávíte, ptám se, pracuji s podklady, které od vás dostanu. Postupně tak vznikne text knihy, která může být jak pro vaše klienty, tak pro osobní potřebu. Podstatné je, že ji pak vydáte pod svým jménem – to je podstata ghostwritingu.

Vy píšete, já pomáhám

Tato varianta počítá s vaším větším zapojením do procesu. Knihu píšete sami, já vás provázím celým procesem. Usměrňuju, radím a hlavně povzbuzuju.

TIP: Jestli se chcete podívat, co obnáší psaní autobiografie, stáhněte si můj e-book na toto téma.

Chcete upravit již napsaný text

Máte v ruce text (anebo jeho zárodek), ale nejste s ním spokojeni. Není-li dokončený, dopíšu ho místo vás. Jestli je hotový, ale není podle vašich představ, zrediguju ho, nebo jen udělám stylistickou a jazykovou korekturu.

„V byznysu jste už leccos ustáli a máte se čím pochlubit. Firemní publikace je dobrý způsob, jak lidem připomenout, že vaše značka má svou historii – a tím pádem má i slušně našlápnuto do budoucna.“

Jak to celé probíhá?

1Než začnu

Nastíníte mi svou základní představu: účel a zaměření knihy, plánovaný obsah, kdo je cílová skupina, termín dokončení atd. Případně mi předáte podklady, z nichž mohu při psaní vycházet. Dohodneme si praktické okolnosti spolupráce, především jak často a jak (online, nebo osobně) se budeme setkávat.

2Navrhnu obsah a strukturu

Navrhnu strukturu knihy, obsahové a formální členění, náplň jednotlivých částí. Napíšu na ukázku úvodní kapitolu, abychom se ujistili, že spolu dokážeme pracovat, a sladili se. Potom se už pouštím do práce.

3Píšu, vy mi dáváte zpětnou vazbu

Průběžně vám posílám text po menších celcích, abychom vy i já měli kontrolu, že se neodchylujeme od dohodnuté představy.

4Zapracovávám vaše připomínky

Je pravděpodobné, že během čtení vás napadnou některé další věci, které je třeba do textu zapracovat. Vaše připomínky zapracovávám do textu obvykle ve dvou kolech.

5Dělám korektury

Po dokončení knihy je třeba celý text ještě několikrát přečíst a zkontrolovat stylistiku a gramatiku.

Kolik moje služby stojí?

Asi tolik (přesnou cenu vám napíšu, jakmile budu znát konkrétní zadání):

Napsání knihy

od 2400 Kč/NS

Vytvoření e-booku

od 1000 Kč/NS

Jazyková korektura

120–220 Kč/NS

Konzultace

Můžeme probrat přípravnou fázi, jako třeba vhodnost zvoleného tématu, koncept, strukturu, co zahrnout do obsahu knihy či e-booku a co ne. A taky samotné psaní, jestli chcete zkusit psát sami. Potřebujete něco jiného? Řekněte si.

1500 Kč/hod.