Postarám se, abyste psali hezky česky

Aby vám ostatní rozuměli

Jazykové korektury bývají podceňované a opomíjené. Přitom stačí umístit špatně čárku nebo splést písmenko, a text vyzní úplně jinak, než jste zamýšleli. S chybami ztrácí logiku, působí zmateně a nepřehledně. Čtenář nedočte – a pak neobjedná a nekoupí.

Opravy gramatiky a pravopisu

Gramatika je soustava přirozeně vytvořených pravidel. Nestará se o správný zápis slov do písemné podoby, to je úkol pravopisu. Pravopisné chyby jsou častější, ale vychytám i případné gramatické přehmaty. A opravím též interpunkcipřeklepy.

Stylistická korektura

K základní korektuře gramatické a pravopisné přidám stylistické úpravy. To znamená opravu nedostatků ve slohovém zpracování vašeho textu. Například chybného slovosledu, špatné větné stavby, nevhodně použitých a opakujících se slov, frází a klišé apod.

Číst text, který neprošel jazykovou korekturou, je jako klopýtat po chodníku vydlážděném kočičími hlavami. Abyste neupadli, musíte se soustředit na každý krok. Snadno ztrácíte směr i smysl cesty a v cíli jste nepříjemně unaveni. “

Jak to probíhá?

1Než se pustím do korektur

Pošlete mi text, který potřebujete zkontrolovat, a dohodneme si cenu. Ta se odvíjí od rozsahu, formátu (textové dokumenty versus PDF) a množství nutných úprav.

2V jaké podobě vám text vrátím

V případě textů ve Wordu dělám úpravy v režimu sledování změn. Výsledek posílám ve dvou variantách – s vyznačenými změnami (abyste měli přehled o zásazích) a s již přijatými změnami. U dokumentů v PDF zanáším změny v režimu poznámek a komentářů.

3Předtisková korektura není problém

Na texty, které půjdou do tisku a už jsem je jednou opravila, se za zvýhodněnou cenu podívám ještě jednou. Jestli se do nich při grafickém zpracování nevloudila nějaká chybka, která by pak zkazila celkový dojem.

Kolik moje služby stojí?

Asi tolik (přesnou cenu vám napíšu, jakmile budu znát konkrétní zadání):

Jazyková korektura

120–220 Kč/NS

Předtisková korektura

50 Kč/NS

Konzultace

Uvažujete o knize, e-booku, novém webu, blogových článcích nebo o nějakém jiném textu a potřebujete se o poradit? Ráda se vám budu věnovat.

1500 Kč/hod.