Nosíte v hlavě nápad na e-book, ale nejste si jisti, jestli je dost „výživný“? Máte hotový text, ale nejste s ním spokojeni? Pustili jste se do psaní, ale nejde vám od ruky? Umím vám pomoct s celým procesem tvorby e-booku.

Můžeme spolupracovat několika způsoby:

Já píšu, vy mi dodáte podklady

Prostuduji si vámi dodané materiály, projdu si doporučené zdroje, udělám si rešerši na internetu. Psaní e-booku mám na starosti já, autory zůstáváte vy.

Vy jste napsali, já rediguji

Svěřili jste mi nehotový text e-booku a mým úkolem je dokončit ho. Čili dopsat, zredigovat, stylisticky a jazykově upravit tak, aby byl přehledný, srozumitelný a čtivý.

Potřebujete se poradit

Můžeme probrat přípravnou fázi, jako třeba koncept e-booku, jeho strukturu, co zahrnout do obsahu a co ne. Ráda vám pomůžu i kdykoliv potom, chcete-li si napsat e-book sami.

„Zdarma neznamená bez hodnoty. Pokud chcete nabídnout e-book jako magnet na zákazníky, myslete na to, že si budou stahovat vaši vizitku.“

Jak to celé probíhá?

1Než začnu

Řeknete mi svou základní představu o koncepci. Jaké má být zaměření e-booku, co má obsahovat, komu je určený atd. Dohodneme se na dodání podkladů a zdrojů, z nichž budu při psaní vycházet. A taky na praktických okolnostech spolupráce, jako je termín nebo cena.

2Navrhnu obsah a strukturu

Vymyslím, jak téma uchopit, nabídnu možné obsahové a formální členění e-booku, náplň jednotlivých částí. Společně vše doladíme.

3Píšu, vy mi dáváte zpětnou vazbu

Jde-li o rozsáhlejší text, dohodneme se na odevzdávání práce po menších celcích. Je důležité, abyste měli přehled o napsaném a mohli mě včas upozornit, kdybych se odchýlila od dohodnutého směru.

4Dělám korektury

Kompletní text po zanesení všech vašich připomínek ještě minimálně dvakrát přečtu, abych zkontrolovala gramatiku a stylistiku.

Kolik moje služby stojí?

Asi tolik (přesnou cenu vám napíšu, jakmile budumít konkrétní zadání):

Tvorba e-booku

od 6 000 Kč

Redigování e-booku

od 350 Kč/NS

Jazyková korektura článku

120–150 Kč/NS

Konzultace

Můžeme probrat přípravnou fázi, jako třeba vhodnost zvoleného tématu, koncept e-booku, jeho strukturu, co zahrnout do obsahu a co ne. A taky samotné psaní, jestli si chcete zkusit napsat e-book sami. Potřebujete něco jiného? Řekněte si.

1200 Kč/hod.