Uděláme to, jak potřebujete:

Vy povídáte, já píšu

Poslouchám, co mi vyprávíte, ptám se, pracuji s podklady, které od vás dostanu. Postupně tak vznikne text knihy, která může být jak pro vaše klienty, tak pro osobní potřebu. Podstatné je, že ji pak vydáte pod svým jménem – to je podstata ghostwritingu.

Vy píšete, já pomáhám

Tato varianta počítá s vaším větším zapojením do procesu. Knihu píšete sami, já vás provázím celým procesem. Usměrňuju, radím a hlavně povzbuzuju.

TIP: Jestli se chcete podívat, co obnáší psaní autobiografie, stáhněte si můj e-book na toto téma.

Chcete upravit již napsaný text

Máte v ruce text (anebo jeho zárodek), ale nejste s ním spokojeni. Není-li dokončený, dopíšu ho místo vás. Jestli je hotový, ale není podle vašich představ, zrediguju ho, nebo jen udělám stylistickou a jazykovou korekturu.

„V byznysu jste už leccos ustáli a máte se čím pochlubit. Firemní publikace je dobrý způsob, jak lidem připomenout, že vaše značka má svou historii – a tím pádem má i slušně našlápnuto do budoucna.“

Jak to probíhá?

1Než začnu

Nastíníte mi svou základní představu: účel a zaměření knihy, plánovaný obsah, kdo je cílová skupina, termín dokončení atd. Případně mi předáte podklady, z nichž mohu při psaní vycházet. Dohodneme si praktické okolnosti spolupráce, především jak často a jak se budeme setkávat.

2Navrhnu obsah a strukturu

Navrhnu strukturu knihy, obsahové a formální členění, náplň jednotlivých částí. Napíšu na ukázku úvodní část, abychom se ujistili, že spolu dokážeme pracovat, a sladili se. Potom se už pouštím do práce.

3Píšu, vy mi dáváte zpětnou vazbu

Průběžně vám posílám text po menších celcích, abychom vy i já měli kontrolu, že se neodchylujeme od dohodnuté představy. Hned zapracovávám připomínky, které mi posíláte.

4Dělám korektury

Po dokončení knihy je třeba celý text ještě několikrát přečíst a zkontrolovat stylistiku a gramatiku.

Kolik moje služby stojí?

Asi tolik (přesnou cenu vám napíšu, jakmile budu znát konkrétní zadání):

Napsání knihy

od 1900 Kč/NS

Redigování knihy

od 350 Kč/NS

Jazyková korektura

120–150 Kč/NS

Konzultace

Můžeme probrat přípravnou fázi, jako třeba vhodnost zvoleného tématu, koncept knihy, její strukturu, co zahrnout do obsahu a co ne. A taky samotné psaní, jestli si chcete zkusit napsat knihu sami. Potřebujete něco jiného? Řekněte si.

1200 Kč/hod.