Ghostwriting je víc než psaní memoárů celebrit

Chcete něco napsat, ale nemáte čas, chuť nebo schopnosti. Proto si najmete někoho, kdo to udělá za vás. Ghostwriter vytvoří text, jehož autorem budete oficiálně i po právní stránce vy.

Podstata služby zvané ghostwriting je jasná. Ale obecné povědomí, v jakých případech se vyplatí ghostwritera oslovit, jak spolupráce probíhá a co můžete očekávat, je mlhavé. Sepsala jsem odpovědi na 8 otázek, které při své práci často slýchám.

1. Spolupracuju s copywriterem, k čemu potřebuju dalšího „writera“?

Hranice mezi ghostwritingem a copywritingem není zřetelná. Může se zdát, že je odlišuje:

  • obsáhlost – ghostwriter píše knihy, copywriter texty;
  • osobní ladění – ghostwriter formuluje klientovy myšlenky a názory, copywriter píše obecněji zaměřené texty;
  • účel – ghostwriter píše pro soukromé potřeby, copywriter sleduje marketingové cíle.

Může to tak být, ale taky nemusí. Zásadní rozdíl tkví v přiznání autorství. I když ani u textů na firemním webu nebo u popisků v e-shopu běžně nenajdete jméno autora, není problém ho zjistit. Naproti tomu politik by se asi neocitl v nejlepším světle, kdyby veřejně přiznal, že jeho osobně laděný a dojemný proslov napsal někdo jiný. Ale třeba významný podnikatel si ghostwritera najímá jistě i proto, že chce mít na obálce publikace svoje jméno, ale hlavně sám nemá na psaní čas ani chuť.

2. Ghostwriter? To je ten, co si ho najímají celebrity, aby místo nich napsal jejich autobiografii nebo kuchařku?

„Píšícího ducha“ (doslovný překlad je nešikovný, ale podstatu vystihuje) si asi nejčastěji najímají ti, kdo touží po vlastní knize, nejčastěji po memoárech. Řeč je o celebritách i „obyčejných“ lidech. Ale ghostwriter mívá širší záběr. Píše:

texty osobní povahy,
Povypráví váš příběh, zaznamená vzpomínky na důležité životní události, váš pohled na svět, názory a zkušenosti. Ale také zpracuje historii vaší rodiny, napíše publikaci o vaší firmě nebo městě (místě), k němuž máte osobní vztah. Klidně i formou rozhovoru.

komerčně laděné texty,
Otextuje web, napíše článek do blogu, komentář, prezentaci, ale také návod nebo brožuru. V tomto bodě se jeho práce překrývá s prací copywritera – je tedy rozhodující, nakolik je pro vás důležité být pod zakázkou podepsaní svým jménem.   

odborné texty.
Sepíše vzdělávací příručku, vytvoří odborný článek, skripta, studii, analýzu apod. Tady potřebujete ghostwritera, který má odborné vzdělání či zkušenost s daným oborem. Nebo mu musíte poskytnout natolik srozumitelné podklady, aby se v nich vyznal i jako laik. 

3. Proč bych měl chtít vlastní knihu?

Pokud zůstaneme u knih, tedy textů osobní povahy, můžete po vlastní autobiografii či vzpomínkové knize toužit z několika důvodů (pro skromnější povahy dodávám, že ani v jednom případě nebudete za egomaniaka). Je to totiž způsob, jak:

poděkovat,
Prostřednictvím publikace můžete vyjádřit úctu, respekt a poděkování svým nejbližším, přátelům, známým, ale také kolegům a obchodním partnerům.  

podělit se o zkušenosti,
Cítíte, že by váš osobní či profesní život vydal na knihu? Bylo by škoda nechat si své zkušenosti, názory a myšlenky jen pro sebe a nepodělit se o ně s ostatními. Bez ghostwritingu by nevznikla spousta zajímavých a přínosných publikací jen proto, že lidé, kteří jsou jinak zajímavé osobnosti a uznávané autority ve svém oboru, nebyli obdařeni talentem psát. 

udělat si v životě pořádek.
Nemáte potřebu sdílet svůj život s ostatními, ale hodí se vám posluchač, který zároveň vaše slova zaznamená, abyste se k nim mohli vracet. Připomenete si radostné okamžiky i méně příjemné chvíle, srovnáte si myšlenky v hlavě, vyhodnotíte nabyté zkušenosti a vykročíte do dalšího života zas o něco moudřejší, s lehkou hlavou a dobrou knihou v podpaží.

A možná máte svůj vlastní důvod?

4. Není ghostwriting neetický?

Upřímně? Může se to stát, protože všechno je o lidech. Sepsat za klienta odbornou práci spojenou se získáním akademického titulu? Jasný podvod. Pomoct s formulacemi, stylistickou a gramatickou korekturou bakalářské nebo diplomové práce? Jde o klientovy myšlenky, takže proč ne.   

Jedním z důvodů, proč si najmout ghostwritera, je nedostatek času. Přesto by se měl klient do tvorby textu v nějaké míře zapojit, minimálně jako supervizor.

5. Vážně potrvá půl roku nebo rok, než bude kniha hotová?    

Je to možné. Termín dokončení závisí na charakteru knihy, ale hlavně na rozsahu, kvalitě dodaných podkladů a/nebo časových možnostech klienta.

6. Musím se setkávat s ghostwriterem osobně?

Není to nutné, pokud má ghostwriter psát o něčem jiném než o vás.

Pro mě je zásadní úvodní osobní schůzka, která následuje po prvních informačních e-mailech. V tu chvíli už mám jakousi představu o povaze zakázky, ale potřebuju si potvrdit, že se dokážu s klientem naladit na jednu vlnu. Nejde o to, že by musel být „můj kámoš“. Pokud nám ale nebude fungovat chemie, nevznikne důvěra, která je pro takový projekt klíčová, a těžko se dorozumíme (to myslím doslova).

Následně se lze samozřejmě setkávat online – v případě, že mám vytvořit čistě informativní text. Jinak pokud je to jen trochu možné, preferuji osobní schůzky. To proto, že mezilidská komunikace není jen o výměně slov, ale probíhá i na neverbální úrovni. Mám-li o někom psát, potřebuju ho poznat, slyšet jeho hlas, sledovat jeho nevebrální projev, vnímat energii, kterou šíří, prostě ho zažít i mezi řádky.

6. Proč je to tak drahé?

Je to tak, s většinou zájemců o knihu se rozloučím velmi brzy – kvůli ceně, která jim připadá moc vysoká. Jde ale to, s čím ji poměříte: s článkem do blogu o rozsahu dvou normostran, za jaký byste profesionálnímu copywriterovi zaplatili minimálně 1500 korun? Kniha musí mít takových normostran aspoň padesát, aby výsledkem nebyl tenký sešitek.

A co je podstatnější, cena za jednu normostranu knihy odráží několik hodin práce – zahrnuje pořízení rozhovoru s klientem, jeho přepis, napsání textu, zanesení připomínek, korektury, několik kol kontrol. A to nemluvím o vytvoření konceptu knihy a její struktury. Je tedy pravda, že kniha je nákladný projekt – časově (pro ghostwritera) a tedy i finančně (pro klienta).

7. Postará se ghostwriter i o vydání napsané knihy?

Ghostwriterova práce je převést myšlenky do slov, další zpracování textu do knižní podoby přenechává odborníkům z vydavatelské branže. Většina ghostwriterů (včetně mě) ale ráda poradí, kam a na koho se obrátit.

8. Jak poznám, že ten, kterého jsem si vyhlédl, je dobrý?

Reference se v tomto oboru se už ze své podstaty nenosí – jak by taky mohl ghostwriter vystupovat jako duch, kdyby se na potkání chlubil jmény svých klientů? Naštěstí mnozí ghostwriteři pracují i jako copywriteři nebo novináři, takže si můžete přečíst jiné jejich texty.

Já ještě kromě toho nabízím klientům zpracování úvodní kapitoly na zkoušku, kdy si oba vyzkoušíme, jak spolupráce probíhá, jestli je třeba doladit pravidla. A hlavně jestli nám to bude klapat.

Pro koho dělám