Jazykové korektury v češtině a překlady z němčiny

Byla by škoda, kdyby chyba nebo stylistická neobratnost v jinak skvělém a vycizelovaném textu zkazila celkový dojem a zmařila veškeré vaše úsilí. Zařídím, aby se to nestalo a opravím gramatické chyby i přehmaty ve stylistice. 

Budete-li si to přát, mohu korekturu provést v rámci zredigování textu. Více v rubrice Copyediting.

Ukažte to ostatním: