Ghostwriting

Ghostwriting je psaní na zakázku bez nároku na přiznání autorství. Ráda vám pomůžu, máte-li něco na srdci či na jazyku, ale nedaří se vám přeměnit myšlenky v hlavě do podoby psaného textu, protože:

  • jste zaneprázdnění, nebo prostě nemáte chuť investovat energii do psaní,
  • neradi píšete,
  • necítíte se na tomto poli dostatečně erudovaní.

Co nabízím

Publikaci napíšete s mou pomocí, nebo ji za vás sama vytvořím. Může jít o autobiografii či knihu vzpomínek, knižního rádce či jakoukoliv jinou autorskou publikaci podle vaší potřeby, odborně zaměřenou i lifestylovou, v tištěné i elektronické formě (e-book).

Rovněž vaším jménem vytvořím jakýkoliv osobně laděný text menšího rozsahu – příspěvek do blogu, článek do časopisu, projev, (fiktivní) rozhovor, dopis a podobně.

Jedinou výjimkou, kdy vám z etických důvodů nepomůžu, je sepsání odborné práce, jenž je podkladem pro udělení akademické hodnosti.

Jak to probíhá

Jako ghostwriterka vás provedu celým procesem tvorby:

  • navrhnu koncept publikace a její strukturu,
  • zpracuji vámi dodané podklady a formálně je upravím, aby výsledek odpovídal zvolenému žánru,
  • v případě, že podklady nosíte v hlavě, vytvořím text na základě rozhovorů s vámi,
  • dohlédnu na věcnou správnost textu.

Kromě termínu zhotovení si dohodneme několik fází kontroly, abyste měli aktuální přehled o průběhu práce a abych já od vás získala zpětnou vazbu.

Reference

Jako ghostwriterka mám na svědomí knihy a tři e-booky z oblasti podnikání a osobního rozvoje. Představu o tom, jak píšu, si můžete udělat při nahlédnutí do galerie – Moje práce.

Ukažte to ostatním: