Ceny

Copywriting a web copywriting

Tvorba textu … od 890 Kč/NS (normostrana = 1800 znaků)

Cenu zakázky ovlivňuje několik aspektů (rozsah, dodání či nedodání podkladů, míra odbornosti, termín dodání), proto navrhuji: napište mi, co přesně potřebujete, a já vám obratem poskytnu cenový odhad.

Pokud nelze zakázku nacenit podle počtu NS, navrhnu Vám cenu podle hodinové sazby. Týká se to například sloganů a krátkých reklamních textů.

Hodinová sazba

750 Kč/h

Copyediting

Redigování textů (stylistické úpravy, úpravy délky textu a korektura) … od 290 Kč/NS (normostrana = 1800 znaků).

Ghostwriting

Každé dílo, jež má být autorským počinem, musí být jedinečné, proto u ghostwritingu nelze uvést obecně cenu. Proto vás požádám: napište mi více o svém záměru, abych vám mohla poskytnout přesnější kalkulaci.

Korektury

Gramatická korektura … od 65 Kč/NS (v závislosti na formátu a množství)

Gramatická + stylistická korektura … od 95 Kč/NS (v závislosti na formátu a množství)

Překlady z němčiny

Překlad textu … od 290 Kč/NS (normostrana = 1800 znaků)

U překladu knihy cena dohodou.

Překlady do německého jazyka nenabízím.


Smluvní ceny jsou konečné, nejsem plátce DPH.

Ukažte to ostatním: