Ghostwriting

Vždycky mě víc lákalo poslouchat a zaznamenávat skutečné příběhy, než si vymýšlet vlastní. Realita obvykle mnohonásobně předčí představivost sebenadanějšího autora. Také proto jsem se stala novinářkou a později ghostwriterkou.

Český překlad tohoto termínu je výstižný. Ghostwriter projde vaším životem tiše a diskrétně – jako „píšící duch“. Zůstane vám po něm jen kniha či jakýkoliv jiný text v tištěné nebo elektronické podobě napsaný podle vašeho zadání, podepsaný vaším jménem a z pohledu autorských práv náležející pouze vám.

11998973_904016706357196_7665214494115148284_nGhostwriting je tedy psaní na zakázku bez nároku na přiznání autorství. Nemusí jít jen o knihy, ale o osobní texty menšího rozsahu.

O ghostwritingu se z podstaty věci příliš nemluví, ale chce-li například některá známá osobnost vydat autobiografii, jen výjimečně se obejde bez pomoci zkušeného autora v pozadí. Bez „píšících duchů“ by nikdy nevznikla řada zajímavých knih, protože ti, kdo dali k jejich vzniku impulz, mají co říci a těší se skvělému renomé ve svém oboru, ale sami nemají na psaní publikace čas, chuť nebo schopnosti (není žádná ostuda nenarodit se s perem v ruce).

Kdy ho oslovit

Máte-li něco na srdci či na jazyku, ale z nějakého důvodu se vám nedaří přeměnit myšlenky v hlavě do podoby psaného textu. Možná:

  • jste zaneprázdnění, nebo prostě nemáte chuť investovat energii do psaní,
  • neradi píšete,
  • necítíte se na tomto poli dostatečně erudovaní.

Co nabízím

Pomůžu vám publikaci napsat, anebo ji za vás sama vytvořím. Může jít o autobiografii či knihu vzpomínek, knižního rádce či jakoukoliv jinou autorskou publikaci podle vaší potřeby, odborně zaměřenou i lifestylovou, v tištěné i elektronické formě (e-book).

Rovněž vaším jménem vytvořím jakýkoliv osobně laděný text menšího rozsahu – příspěvek do blogu, článek do časopisu, projev, (fiktivní) rozhovor, dopis a podobně.

Jedinou výjimkou, kdy vám z etických důvodů nepomůžu, je sepsání seminární, bakalářské, diplomové práce či jakéhokoliv textu, který slouží jako podklad pro udělení akademické hodnosti.

Jak to probíhá

Jako ghostwriterka vás provedu celým procesem tvorby:

  • navrhnu koncept publikace a její strukturu
  • zpracuji vámi dodané podklady a formálně je upravím, aby výsledek odpovídal zvolenému žánru
  • v případě, že podklady nosíte v hlavě, vytvořím text na základě rozhovorů s vámi
  • dohlédnu na věcnou správnost textu

Kromě termínu zhotovení si dohodneme několik fází kontroly, abyste měli aktuální přehled o průběhu práce a abych já od vás získala zpětnou vazbu.

Reference

Ghostwriting je diskrétní disciplína, která už z podstaty věci vylučuje uvedení referencí. (Asi byste také nebyli rádi, kdyby se mezi klienty, byť třeba spokojenými, později objevilo i vaše jméno.)

Jako ghostwriterka mám na svědomí knihy a tři e-booky z oblasti podnikání a osobního rozvoje. Představu o tom, jak píšu, si můžete udělat při nahlédnutí do galerie – Moje práce.

Ukažte to ostatním: