Ghostwriting

Český překlad termínu „ghostwriting“ je výstižný. Ghostwriter projde vaším životem diskrétně – jako „píšící duch“. Zůstane vám po něm jen kniha či jakýkoliv jiný text v tištěné nebo elektronické podobě napsaný podle vašeho zadání, podepsaný vaším jménem a z pohledu autorských práv náležející pouze vám.

Ghostwriting je tedy psaní na zakázku bez nároku na přiznání autorství.

11998973_904016706357196_7665214494115148284_n

Kdy oslovit ghostwritera

Máte-li něco na srdci či na jazyku, ale z nějakého důvodu se vám nedaří přeměnit myšlenky v hlavě do podoby psaného textu. Možná:

  • jste zaneprázdnění, nebo prostě nemáte chuť investovat energii do psaní,
  • neradi píšete,
  • necítíte se na tomto poli dostatečně erudovaní.

Co nabízím

Pomůžu vám publikaci napsat, anebo ji za vás sama vytvořím. Může jít o autobiografii či knihu vzpomínek, knižního rádce či jakoukoliv jinou autorskou publikaci podle vaší potřeby, odborně zaměřenou i lifestylovou, v tištěné i elektronické formě (e-book).

Rovněž vaším jménem vytvořím jakýkoliv osobně laděný text menšího rozsahu – příspěvek do blogu, článek do časopisu, projev, (fiktivní) rozhovor, dopis a podobně.

Jedinou výjimkou, kdy vám z etických důvodů nepomůžu, je sepsání seminární, bakalářské, diplomové práce či jakéhokoliv textu, který slouží jako podklad pro udělení akademické hodnosti.

Jak to probíhá

Jako ghostwriterka vás provedu celým procesem tvorby:

  • navrhnu koncept publikace a její strukturu,
  • zpracuji vámi dodané podklady a formálně je upravím, aby výsledek odpovídal zvolenému žánru,
  • v případě, že podklady nosíte v hlavě, vytvořím text na základě rozhovorů s vámi,
  • dohlédnu na věcnou správnost textu.

Kromě termínu zhotovení si dohodneme několik fází kontroly, abyste měli aktuální přehled o průběhu práce a abych já od vás získala zpětnou vazbu.

Reference

Ghostwriting je diskrétní disciplína, která už z podstaty věci vylučuje uvedení referencí. (Asi byste také nebyli rádi, kdyby se mezi klienty, byť třeba spokojenými, objevilo později i vaše jméno.)

Jako ghostwriterka mám na svědomí knihy a tři e-booky z oblasti podnikání a osobního rozvoje. Představu o tom, jak píšu, si můžete udělat při nahlédnutí do galerie – Moje práce.

Ukažte to ostatním: