Propagovat auta na vodík je radost

Chvályhodná je jakákoliv aktivita, díky níž středoškoláci pochopí, že poznatky a zkušenosti ze školy hrají důležitou roli při hledání pracovního uplatnění. Výukový program Hydrogen Horizon Automotive Challenge (H2AC) má za úkol vyvolat zájem studentů a učňů o technické obory a seznámit je s obnovitelnými zdroji energie a jeho vyústěšním jsou závody modelů autíček na vodíkový pohon, která si žáci zapojených škol sami postaví – pro kterého kluka není automobilový závod atraktivní výzva? Program H2AC je produktem společnosti Horizon Educational, pro kterou jsem napsala na toto téma dva PR články.

Ukažte to ostatním: