Ceny

Copywriting a web copywriting

Tvorba textu … od 790 Kč/NS (normostrana = 1800 znaků).

U sloganů a krátkých reklamních textů cena dohodou.

Do konečné ceny každé zakázky se promítá mnoho různých aspektů (rozsah, kvalita dodaných podkladů, časová náročnost, míra odbornosti, termín dodání apod.), proto navrhuji: napište mi, co přesně potřebujete, a já vám obratem poskytnu cenový odhad.

Ghostwriting

Každé dílo, jež má být autorským počinem, musí být jedinečné, proto ani u ghostwritingu nelze uvést obecně cenu. Proto vás požádám: napište mi více o svém záměru, abych vám mohla poskytnout přesnější kalkulaci.

Copyediting

Redigování textů (stylistické úpravy, úpravy délky textu a korektura) … od 250 Kč/NS (normostrana = 1800 znaků).

Korektury

Gramatická korektura … od 65 Kč/NS (v závislosti na formátu a množství)

Gramatická + stylistická korektura … od 95 Kč/NS (v závislosti na formátu a množství)


Smluvní ceny jsou konečné, nejsem plátce DPH.

Ukažte to ostatním: